Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne vs. EKUZ (infografika)

Porównanie zakresów Ubezpieczeń Turystycznych

Zmiany w ubezpieczeniach PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer

Śmierć Polskiej Lekkoatletki Elizy Gawryluk - rodzina chce sprowadzić prochy

Czy Potrzebuję Ubezpieczenia Turystycznego Podróżując Po Europie?

Terroryści mogą zaatakować podczas Euro 2016. Ubezpiecz się od zamachu

Ubezpieczenie od zamachu terrorystycznego

Ubezpieczenia turystyczne

Słowniczek ubezpieczonego

  • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

    włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

    wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych