Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie turystyczne vs. EKUZ (infografika)

Porównanie zakresów Ubezpieczeń Turystycznych

Zmiany w ubezpieczeniach PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer

Śmierć Polskiej Lekkoatletki Elizy Gawryluk - rodzina chce sprowadzić prochy

Czy Potrzebuję Ubezpieczenia Turystycznego Podróżując Po Europie?

Terroryści mogą zaatakować podczas Euro 2016. Ubezpiecz się od zamachu

Ubezpieczenie od zamachu terrorystycznego

Ubezpieczenia turystyczne

Słowniczek ubezpieczonego

  • przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania  z  pojazdu,  w  szczególności  odmowa  zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią-zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych