Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenia mieszkania

PZU DOM - Ubezpieczenie mieszkania obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ruchomości domowe i stałe elementy,
 • budynki - także na etapie budowy,
 • lokale mieszkalne,
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • szklane przedmioty od stłuczenia,
 • koszty najmu lokalu zastawczego lub pobytu w hotelu,
 • rośliny ogrodowe,
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • assistance

PZU DOM - chroni nieruchomość w wyniku następujących zdarzeń:

 • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, powodzi, Śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego
 • przepięcia;
 • dewastacji;
 • akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami ubezpieczeniowymi objętymi ochron? ubezpieczeniową.

Miejsce, w którym mieszkasz i do którego wracasz to Twój azyl, o który należy dbać i się o niego troszczyć. Warto pomyśleć zatem o kompleksowym ubezpieczeniu mieszkania, które ochroni Twój dom przed wieloma zagrożeniami. Nasza oferta sprawi, że będziesz mógł być spokojny, myśląc o swoim gospodarstwie domowym, jego wyposażeniu i, przede wszystkim, o swoich bliskich.

Ubezpieczenie mieszkania u dobrego agenta - iUbezpieczenia.net

Ubezpieczenie mieszkania jest tak istotne ze względu na nieprzewidywalność zdarzeń losowych, choćby tych związanych z czynnikami atmosferycznymi, będących często źródłem niebezpieczeństwa na całym świecie, także w Łodzi. 

Nasze ubezpieczenie mieszkania obejmuje również odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym - gwarantuje to wypłatę odszkodowania osobom trzecim, które w skutek winy Twojej lub Twoich bliskich odniosą straty lub zostanie im wyrządzona krzywda. Jeśli obawiasz się, że ktoś może złamać nogę na Twoim nieodśnieżonym chodniku lub chcesz czuć się spokojny, kiedy Twoja pralka się popsuje i zaleje mieszkanie sąsiadów, powinieneś pomyśleć o zabezpieczeniu.

Niezależnie od tego czy mieszkasz w okolicach Łodzi od dawna, czy dopiero budujesz tu swój dom, wynajmujesz lokal lub przebywasz w hotelu, ubezpieczenie mieszkania zapewni Ci komfort i gwarancję ochrony Twojego mienia. 

Nawet kiedy opuścisz Łódź, a co za tym idzie swoje domowe ognisko, nie musisz rezygnować ze spokoju ducha i spokojnego wypoczynku - zawarte w naszym ubezpieczeniu assistance daje Ci pewność pomocy lekarskiej nie tylko na miejscu, ale również w podróży. 

Szacunkową kwotę składki możesz obliczyć na znajdującym się na naszej stronie kalkulatorze ubezpieczenia domu lub mieszkania.