Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie nagrobków

PZU DOM - ubezpieczenie nagrobków - chroni nieruchomość w wyniku następujących zdarzeń:

  • zdarzeń losowych: ognia, piorunu, eksplozji, upadku statku powietrznego, dymu i sadzy, powodzi, Śniegu, gradu, huraganu, zalania, osuwania się ziemi, zapadania się ziemi, lawiny, uderzenia pojazdu, trzęsienia ziemi, huku ponaddźwiękowego
  • dewastacji;
Więcej w tej kategorii: « Ubezpieczenia majątkowe