Łódź ul. Górnicza 30/36 

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

rewolucja oc

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych (z winy posiadacza) 

Korzyści:

 • Poczucie pewności wynikające z:
  • Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody
  • PZU zaspokoi roszczenie poszkodowanego, nie narażając ubezpieczonego na powództwo sądowe zmierzające do wyrównania poniesionych strat (np. w przypadku złej likwidacji szkody)
 • Bezpłatne ubezpieczenie assistance PZU Auto Pomoc w wariancie komfort obejmujące:
  • bezpłatne holowanie - zarówno dla sprawcy jak i poszkodowanego
  • informacje i pomoc w rozwiązaniu wszelkich możliwych kłopotów na drodze
 • Ochrona w kraju i za granicą - na życzenie ubezpieczonego bezpłatna Zielona Karta
 • Oświadczenie sprawcy wystarczy do likwidacji szkody - nie ma obowiązku wzywania policji do każdej kolizji
 • Płatność w ratach - 2 ratach (lub 4 w przypadku wykupienia pakietu OC, AC, NNW)

Wyciąg z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Słowniczek ubezpieczonego

 • okres eksploatacji pojazdu– okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli:
  a) pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok produkcji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu,
  b) nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, to okres eksploatacji  liczony  jest  od  dnia  31  maja  roku  produkcji pojazdu; dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  awaria  pojazdu –  wynikające  z  przyczyny  wewnętrznej, nagłe  i  niespodziewane  zatrzymanie  funkcjonowania  elementu  mechanicznego,  elektronicznego,  elektrycznego, pneumatycznego  lub  hydraulicznego  pojazdu  oraz  zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączonych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii; w PAP za awarię pojazdu uważa się tylko te spośród wymienionych powyżej okoliczności, które powodują unieruchomienie  pojazdu  lub  awarię  oświetlenia  zewnętrznego,  wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, autoalarmu, lub zamarznięcie paliwa; w PAP za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania
  akumulatora, przepalenia żarówki i awarii ogumienia;

  awaria ogumienia– wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej  przebicie  lub  wystrzelenie  opony  lub  dętki,  niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych