Łódź ul. Zgierska 233

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

rewolucja oc

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych (z winy posiadacza) 

Korzyści:

 • Poczucie pewności wynikające z:
  • Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody
  • PZU zaspokoi roszczenie poszkodowanego, nie narażając ubezpieczonego na powództwo sądowe zmierzające do wyrównania poniesionych strat (np. w przypadku złej likwidacji szkody)
 • Bezpłatne ubezpieczenie assistance PZU Auto Pomoc w wariancie komfort obejmujące:
  • bezpłatne holowanie - zarówno dla sprawcy jak i poszkodowanego
  • informacje i pomoc w rozwiązaniu wszelkich możliwych kłopotów na drodze
 • Ochrona w kraju i za granicą - na życzenie ubezpieczonego bezpłatna Zielona Karta
 • Oświadczenie sprawcy wystarczy do likwidacji szkody - nie ma obowiązku wzywania policji do każdej kolizji
 • Płatność w ratach - 2 ratach (lub 4 w przypadku wykupienia pakietu OC, AC, NNW)

Wyciąg z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Słowniczek ubezpieczonego

 • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

  włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

  wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych