Łódź ul. Zgierska 233

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

rewolucja oc

Każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to chroni posiadacza lub kierowcę samochodu przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych innym osobom w wyniku kolizji lub wypadku, a z drugiej strony gwarantuje zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej. 

Ubezpieczenie OC zabezpiecza posiadacza pojazdu przed finansowymi skutkami zdarzeń drogowych (z winy posiadacza) 

Korzyści:

 • Poczucie pewności wynikające z:
  • Ubezpieczony nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody
  • PZU zaspokoi roszczenie poszkodowanego, nie narażając ubezpieczonego na powództwo sądowe zmierzające do wyrównania poniesionych strat (np. w przypadku złej likwidacji szkody)
 • Bezpłatne ubezpieczenie assistance PZU Auto Pomoc w wariancie komfort obejmujące:
  • bezpłatne holowanie - zarówno dla sprawcy jak i poszkodowanego
  • informacje i pomoc w rozwiązaniu wszelkich możliwych kłopotów na drodze
 • Ochrona w kraju i za granicą - na życzenie ubezpieczonego bezpłatna Zielona Karta
 • Oświadczenie sprawcy wystarczy do likwidacji szkody - nie ma obowiązku wzywania policji do każdej kolizji
 • Płatność w ratach - 2 ratach (lub 4 w przypadku wykupienia pakietu OC, AC, NNW)

Wyciąg z ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Słowniczek ubezpieczonego

 • szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad okre-ślonych w OWU przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania;

  szkoda  częściowa –  szkoda  inna  niż  szkoda  całkowita, kradzieżowa lub eksploatacyjna;

  szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;

  szkoda kradzieżowa – kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych