Łódź ul. Zgierska 233

PZU Auto Szyba

komunikacyjne baner

PZU AutoSzyba zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyby w Twoim pojeździe w razie jej uszkodzenia lub zniszczenia.

Ubezpieczeniem objęte są: szyba czołowa, szyby boczne i szyba tylna, o ile nie stanowi ona integralnej części dachu pojazdu.
Masz problem z szybą w swoim samochodzie?
Zadzwoń po PZU Pomoc ? 801 102 102.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe w Polsce oraz poza jej granicami.

* jeżeli szkoda powstała na terytorium Polski, PZU organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany szyby,   
* jeżeli szkoda powstała poza granicami Polski, ubezpieczony może we własnym zakresie zlecić za granicą naprawę lub wymianę szyby w ubezpieczonym pojeździe, a PZU zwróci poniesione koszty naprawy lub wymiany szyby.


Jakie pojazdy możesz ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe, ciężarowe lub autobusy, zarejestrowane w Polsce.

Kupując PZU AutoSzyba otrzymujesz:

* ochronę Twojego portfela przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby,
* ochronę szyb w pojeździe od wszystkich ryzyk (all risks),
* gwarancję, że nie stracisz zniżki w ubezpieczeniu OC lub AC,
* wygodne, bezgotówkowe rozliczenie szkody ? organizujemy oraz pokrywamy koszty naprawy albo wymiany uszkodzonej szyby,
* wysoki poziom obsługi ? wystarczy, że zadzwonisz do nas, a my zorganizujemy naprawę w dogodnym dla Ciebie miejscu i terminie

Słowniczek ubezpieczonego

  • przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania  z  pojazdu,  w  szczególności  odmowa  zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią-zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych