Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie domu

pzu dom baner

Opis

PZU Dom - ubezpieczenie Domu i Mieszkania

Najlepsze ubezpieczenie bo wszechstronne, kompleksowe wszystkich składników majątku, które daje gwarancję poczucia bezpieczeństwa w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe takie jak:

 • ogień,
 • przepięcia,
 • dewastacji, 
 • akcję ratowniczą,
 • kradzież z włamaniem, 
 • rabunek.

Nowość - ruchomości domowe, lokal mieszkalny lub DOM można ubezpieczyć w opcji od Wszystkich Ryzyk All Risk

Promocje:

Nawet do 40 procent zniżki na ubezpieczenie:

 • Domu
 • Mieszkania 
 • Altanki 
 • Domu Letniskowego 
 • Domu w Stadium Budowy 
 • Usługi Assistance

PZU Pomoc w domu - w przypadku zdarzenia, awarii PZU gwarantuje usługi Assistance:

 • hydraulika 
 • elektryka 
 • ślusarza 
 • szklarza 
 • dekarza 
 • technika urządzeń grzewczych 
 • murarza 
 • stolarza
  * specjaliści rekomendowani przez PZU S.A.

Opcje dodatkowe

Ubezpieczenie mieszkania / domu można rozszerzyć o następujące opcje na jednej umowie ubezpieczenia:

 • OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie przedmiotów szklanych od stłuczenia
 • Ubezpieczenie nagrobka

Ubezpieczenie:

 • garaży
 • budynków niemieszkalnych, budynki gospodarcze
 • budowli w tym ogrodzenia, bramy, mała architektura 
 • W umowie ubezpieczenie PZU Dom istnieje możliwość wprowadzenia Cesji na Bank na potrzeby zabezpieczenia kredytu hipotecznego.


Kalkulator PZU Dom


[forms ID=9]