Łódź ul. Zgierska 233

NNW Max - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Aby nie martwić się przyszłością swojej rodziny potrzebujemy pewności, że otrzymamy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.

W dzisiejszych czasach jeden lub dwa samochody w rodzinie są czymś normalnym, a każdego dnia pokonujemy dziesiątki kilometrów różnymi pojazdami. W pracy często mamy do czynienia z samochodami służbowymi. Poruszając się pojazdem własnym, służbowym czy też komunikacją miejską chcielibyśmy czuć się bezpieczni

Obraz komunikacji XXI wieku to zatłoczone ulice i ciągły pośpiech. W takich realiach nietrudno o wypadek, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ubezpieczenie NNW Max stanowi wypełnienie luki pomiędzy ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz NNW - teraz jeden produkt zapewnia ochronę w każdym pojeździe.

Suma ubezpieczenia od 100 000 do 500 000 PLN. Z dokładnośćią do 10 000 PLN.

Słowniczek ubezpieczonego

 • okres eksploatacji pojazdu– okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli:
  a) pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok produkcji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu,
  b) nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, to okres eksploatacji  liczony  jest  od  dnia  31  maja  roku  produkcji pojazdu; dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  awaria  pojazdu –  wynikające  z  przyczyny  wewnętrznej, nagłe  i  niespodziewane  zatrzymanie  funkcjonowania  elementu  mechanicznego,  elektronicznego,  elektrycznego, pneumatycznego  lub  hydraulicznego  pojazdu  oraz  zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączonych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii; w PAP za awarię pojazdu uważa się tylko te spośród wymienionych powyżej okoliczności, które powodują unieruchomienie  pojazdu  lub  awarię  oświetlenia  zewnętrznego,  wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, autoalarmu, lub zamarznięcie paliwa; w PAP za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania
  akumulatora, przepalenia żarówki i awarii ogumienia;

  awaria ogumienia– wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej  przebicie  lub  wystrzelenie  opony  lub  dętki,  niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych