Łódź ul. Zgierska 233

NNW Max - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Aby nie martwić się przyszłością swojej rodziny potrzebujemy pewności, że otrzymamy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.

W dzisiejszych czasach jeden lub dwa samochody w rodzinie są czymś normalnym, a każdego dnia pokonujemy dziesiątki kilometrów różnymi pojazdami. W pracy często mamy do czynienia z samochodami służbowymi. Poruszając się pojazdem własnym, służbowym czy też komunikacją miejską chcielibyśmy czuć się bezpieczni

Obraz komunikacji XXI wieku to zatłoczone ulice i ciągły pośpiech. W takich realiach nietrudno o wypadek, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ubezpieczenie NNW Max stanowi wypełnienie luki pomiędzy ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz NNW - teraz jeden produkt zapewnia ochronę w każdym pojeździe.

Suma ubezpieczenia od 100 000 do 500 000 PLN. Z dokładnośćią do 10 000 PLN.

Słowniczek ubezpieczonego

 • szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad okre-ślonych w OWU przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania;

  szkoda  częściowa –  szkoda  inna  niż  szkoda  całkowita, kradzieżowa lub eksploatacyjna;

  szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;

  szkoda kradzieżowa – kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych