Łódź ul. Zgierska 233

NNW Max - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Aby nie martwić się przyszłością swojej rodziny potrzebujemy pewności, że otrzymamy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.

W dzisiejszych czasach jeden lub dwa samochody w rodzinie są czymś normalnym, a każdego dnia pokonujemy dziesiątki kilometrów różnymi pojazdami. W pracy często mamy do czynienia z samochodami służbowymi. Poruszając się pojazdem własnym, służbowym czy też komunikacją miejską chcielibyśmy czuć się bezpieczni

Obraz komunikacji XXI wieku to zatłoczone ulice i ciągły pośpiech. W takich realiach nietrudno o wypadek, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ubezpieczenie NNW Max stanowi wypełnienie luki pomiędzy ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz NNW - teraz jeden produkt zapewnia ochronę w każdym pojeździe.

Suma ubezpieczenia od 100 000 do 500 000 PLN. Z dokładnośćią do 10 000 PLN.

Słowniczek ubezpieczonego

  • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

    włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

    wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych