Łódź ul. Zgierska 233

NNW Max - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego

Aby nie martwić się przyszłością swojej rodziny potrzebujemy pewności, że otrzymamy pomoc w razie nieszczęśliwego wypadku.

W dzisiejszych czasach jeden lub dwa samochody w rodzinie są czymś normalnym, a każdego dnia pokonujemy dziesiątki kilometrów różnymi pojazdami. W pracy często mamy do czynienia z samochodami służbowymi. Poruszając się pojazdem własnym, służbowym czy też komunikacją miejską chcielibyśmy czuć się bezpieczni

Obraz komunikacji XXI wieku to zatłoczone ulice i ciągły pośpiech. W takich realiach nietrudno o wypadek, którego konsekwencji nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ubezpieczenie NNW Max stanowi wypełnienie luki pomiędzy ubezpieczeniem OC komunikacyjnym oraz NNW - teraz jeden produkt zapewnia ochronę w każdym pojeździe.

Suma ubezpieczenia od 100 000 do 500 000 PLN. Z dokładnośćią do 10 000 PLN.

Słowniczek ubezpieczonego

  • przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania  z  pojazdu,  w  szczególności  odmowa  zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią-zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych