Łódź ul. Zgierska 233

piątek, 08 grudzień 2017 06:07

Zmiany w ubezpieczeniach PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 18.11.2017 r. PZU wprowadziło zmiany w swoich podstawwych produktach ubezpieczeniowych PZU Dom, PZU Auto, PZU Wojażer.

 

PZU Dom

1) Wprowadzenie nowego ubezpieczenia – Asystent Zdrowotny, który zapewnia klientom wsparcie medyczne w razie
nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku skutkującego co najmniej 3-dniowym pobytem w szpitalu.
Ubezpieczony będzie mógł skorzystać z konsultacji lekarskich (lekarzy 30 specjalizacji), wykonania określonych badań
diagnostycznych oraz zabiegów rehabilitacyjnych.
2) Rozszerzenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu assistance o nową usługę w wariancie Super Plus – usługa ta polega
na zdalnej pomocy informatyka w najczęściej pojawiających się problemach z komputerem; pomożemy klientom
np. w usunięciu wirusów, przy konfiguracji poczty, przy instalacji lub odinstalowaniu oprogramowania, w tym
sterowników do drukarki, lub gdy chcemy zablokować „wyskakujące” reklamy lub ankiety.
3) Rozszerzenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia ruchomego o:
• ruchomości domowe znajdujące się m.in.: w altankach, blaszanych obiektach, szopach do limitu 30% SU;
• odpowiedzialności za wybrane ruchomości domowe m.in.: meble ogrodowe, grille, trampoliny znajdujące się
na posesji od zdarzeń losowych, kradzieży i dewastacji do limitu 10% SU;
• odpowiedzialność za koszty leczenia, koszty uśpienia z konieczności lub śmierć psa lub kota w przypadku
wypadku komunikacyjnego, pogryzienia przez inne zwierzę lub otrucia przez osobę trzecią.
4) Rozszerzenie odpowiedzialności w ubezpieczeniu OC w życiu prywatnym o:
• szkody spowodowane przez najemców w związku z posiadaniem nieruchomości wskazanej w polisie,
• szkody powstałe z tytułu użytkowania dronów,
• szkody wyrządzone osobom bliskim nieprowadzącym wspólnie z ubezpieczonym gospodarstwa domowego.

PZU Wojażer

1) Wprowadzenie nowego ubezpieczenia Asystent Zdrowotny.
2) Wydłużenie ochrony o 48 godzin po zakończeniu okresu ubezpieczenia (w ramach składki podstawowej) w sytuacji zdarzenia niezależnego od ubezpieczonego, np. odwołanie lotu z powodu złych warunków atmosferycznych, udział w wypadku komunikacyjnym.
3) Wprowadzenie sumy ubezpieczenia dla transportu ubezpieczonego lub zwłok do kraju, w wysokości odpowiadającej sumie ubezpieczenia dla kosztów leczenia.
4) W assistance w Pakiecie Podstawowym rozszerzenie o telefoniczną pomoc tłumacza języka angielskiego w zakresie koniecznym do realizacji pomocy medycznej.
5) W ubezpieczeniu bagażu podróżnego odpowiedzialność za szkody w bagażu pozostawionym w zamkniętym samochodzie osobowym i zamkniętym na zamek bagażniku samochodowym nie jest już uwarunkowana pozostawieniem samochodu na parkingu monitorowanym.
6) Rozszerzenie ochrony ubezpieczenia rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku o ryzyko anulowania biletów.
7) W NNW wyłączenie zwrotu wydatków poniesionych na przejazdy w Polsce w celu wykonania badań.
8) W OC w życiu prywatnym wyłączenie odpowiedzialności za szkody w pojeździe silnikowym i dużych łodziach żaglowych i motorowych (w ramach mienia najmowanego).

PZU Auto

1) Nowy produkt w ofercie PZU Auto – PZU Auto Asystent Zdrowotny. W razie wypadku komunikacyjnego zapewnia organizację i pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Warunkiem koniecznym do jego zakupu jest zawarcie umowy PZU Auto NNW.
2) Dla pojazdów ubezpieczanych w zakresie AC wprowadzono automatyczną weryfikację historii szkodowej pojazdu za granicą w zewnętrznym systemie AudaFraud.
3) Zmiana dostępności Zniżki za Zniżkę – jedynie dla klientów posiadających -60% zniżki w OC.

W związku z powyższym dostępne są nowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Czytany 1683 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 grudzień 2017 06:17