Łódź ul. Górnicza 30/36 

Drony na pomoc towarzystwom ubezpieczeniowym

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zezwolił AXA Ubezpieczenia TUiR na przejęcie Liberty Ubezpieczenia.