Łódź ul. Górnicza 30/36 

Kalkulator OCP PZU

Wypełnij poniższy formularz oblicz skłądkę ubezpieczenia OC przewoźnika. Otrzymasz ofertę w TU PZU SA

Kalkulator OC przewoźnika PZU
Nowe w PZU Wznowienie polisy w PZU
UE Niemcy
UE Niemcy
Wyroby tytoniowe Wyroby alkoholowe – wysokoprocentowe Wyroby alkoholowe pozostałe Sprzęt elektroniczny - drogi Sprzęt elektroniczny – pozostały Sprzęt AGD Samochody, motocykle Części samochodowe / motocyklowe Art. spożywcze - szybko psujące się Art. spożywcze – pozostałe Materiały niebezpieczne (ADR) Żywe zwierzęta Leki Towary ponadgabarytowe Inne

Środki Tansportu

Proszę podać liczbę posiadanych pojazdów z podziałem na Dopuszczalną masę całkowitą

Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Tak Nie
Przewóz towarów niebezpiecznych (kl. 1)1 Rozbój (kl. 2) Przewóz żywych zwierząt (kl. 3) Przewóz leków (kl. 4) Szkody w paletach, platformach i kontenerach (kl. 5) Koszty utylizacji (kl. 6) Szkody powstałe podczas postoju poza parkingami strzeżonymi (kl. 7) Koszty podniesienia lub wyciągnięcia pojazdu (kl. 8) Przewóz towarów przyjętych przez ubezpieczonego do przewozu przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (kl. 32) Transport pojazdów używanych (kl. 20) Transport pojazdów uszkodzonych (kl. 21) Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (kl. 22) Przewóz żywych zwierząt - załadunek, wyładunek, zaduszenie (kl. 23) Zniesienie prawa do regresu (kl. 24) Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez przewoźnika (kl. 26) Przewóz ładunków ponadgabarytowych (kl. 30)