Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

od stluczenia

Ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia może obejmować:

Przedmioty takie jak:

1. Oszklenia okienne i drzwiowe, ścienne i dachwe, szklane przegrody, płyty szklane stanowiące składowe części mebli i gablot reklamowych, w tym także szyby specjalne tj. antywłamaniowe, kuloodporne i inne;

2. Oszklenia pokryte folią;

3. Witraże;

4. Lustra wiszące, stojące i wmontowane w ścianach;

5. Szklane, ceramiczne i kamienne wykładziny ścian, sufitów, słupów i filarów;

6. Tablice reklamowe takie jak:

 1. szyldy lub gabloty ze szkła, plastyku lub innego materiału znajdujące się poza budynkiem lub lokalem,
 2. neony, reklamy świetlne, tablice świetlne i elektroniczne wraz z oprzyrządowaniem stanowiącym integralną całość konstrukcyjną.

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość księgowa brutto – ewidencyjna wartość początkowa z uwzględnieniem przeszacowań wynikających z przepisów prawa;
  wartość odtworzeniowa – wartość odpowiadająca kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu nowego, lecz nie ulepszonego tj.:

  a)  w przypadku budynku, budowli lub lokalu – wartość odpowiadająca kosztom odbudowy lub remontu w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowej technologii, konstrukcji i standardu wykończenia przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,

  b)  w przypadku maszyn, urządzeń i elementów wyposażenia, środków transportu – wartość odpowiadająca kosztom zakupu, naprawy lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego lub najbardziej zbliżonego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach, z uwzględnieniem kosztów (jeżeli występują) transportu, montażu, demontażu oraz cła i innych tego typu opłat;

  wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa ubezpieczonego mienia pomniejszona o stopień zużycia technicznego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń dla firm