Łódź ul. Zgierska 233

PZU Pomoc w drodze

assistance

PZU Pomoc w drodze / pomaga w trudnych sytuacjach tj.: kolizja, kradzież, awaria pojazdu zapewnia:

- holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
- pojazd zastępczy
- nocleg lub kontynuacja podróży
- parking
- opieka nad dziećmi
- opieka nad zwierzętami
- wymiana koła lub naprawa opony
- doładowanie akumulatora
- wymiana przepalonej żarówki
- otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
- pomoc w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
- dostarczenie paliwa, jeżeli zabraknie w drodze
- transport medyczny

PZU Auto Pomoc na zagranicę zapewnia dodatkowo:

- telefonicznego tłumacza,
- przesyłki części zamiennych,
- pożyczki na naprawę pojazdu,
- zastępstwa procesowego,
- pożyczki na kaucję dla zwolnienia z aresztu.

Cena PZU Pomoc w drodze

Ubezpieczamy również pojazdy starsze niż 10 letnie
Składka już od 59 PLN / rok

Assistance - porównanie zakresów
Usługi Assistance Super Komfort
holowanie v v
naprawa na miejscu zdarzenia v v
pojazd zastępczy v v
nocleg, powrót do domu lub kontynuacja podróży v v
zmiennik kierowcy v v
dowóz paliwa v x
otwarcie pojazdu (zatrzaśnięte kluczyki) v x
wymiana koła lub naprawa ogumienia v x
doładowanie akumulatora v x
wymiana żarówki v x
odholowanie przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd v x
przewóz i opieka nad dziećmi v x
przewóz zwierzęcia v x
Transport medyczny v x
Usługi informacyjne v x

Słowniczek ubezpieczonego

  • wartość  pojazdu –  wartość  pojazdu  ustalana  przez PZU SA na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, okresu eksploatacji,  wyposażenia,  przebiegu,  stanu  technicznego i charakteru eksploatacji; notowania stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu (informatorze) cen pojazdów wymienionym w umowie ubezpieczenia – w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej; w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie jest potwierdzone fakturą VAT, wartość pojazdu nie ulega zmianie  dla  celów  danej  umowy  ubezpieczenia  w  okresie 6 miesięcy od daty wystawienia tej faktury VAT;
    za wartość  pojazdu  brutto uważa  się  wartość  pojazdu uwzględniającą  naliczony  przy  jego  nabyciu  podatek  VAT obliczony  według  stawki  obowiązującej  dla  tego  rodzaju pojazdów;za wartość  pojazdu  netto uważa  się  wartość  pojazdu bez  uwzględnienia  naliczonego  podatku  VAT  obliczonego według stawki obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów; za stałą wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu ustaloną  według  powyższych  zasad  w  dniu  zawarcia  umowy AC;

    Dotyczy Ubezpieczeń Komunikacyjnych AC