Łódź ul. Górnicza 30/36 

PZU Pomoc w drodze

assistance

PZU Pomoc w drodze / pomaga w trudnych sytuacjach tj.: kolizja, kradzież, awaria pojazdu zapewnia:

- holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
- pojazd zastępczy
- nocleg lub kontynuacja podróży
- parking
- opieka nad dziećmi
- opieka nad zwierzętami
- wymiana koła lub naprawa opony
- doładowanie akumulatora
- wymiana przepalonej żarówki
- otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
- pomoc w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
- dostarczenie paliwa, jeżeli zabraknie w drodze
- transport medyczny

PZU Auto Pomoc na zagranicę zapewnia dodatkowo:

- telefonicznego tłumacza,
- przesyłki części zamiennych,
- pożyczki na naprawę pojazdu,
- zastępstwa procesowego,
- pożyczki na kaucję dla zwolnienia z aresztu.

Cena PZU Pomoc w drodze

Ubezpieczamy również pojazdy starsze niż 10 letnie
Składka już od 59 PLN / rok

Assistance - porównanie zakresów
Usługi Assistance Super Komfort
holowanie v v
naprawa na miejscu zdarzenia v v
pojazd zastępczy v v
nocleg, powrót do domu lub kontynuacja podróży v v
zmiennik kierowcy v v
dowóz paliwa v x
otwarcie pojazdu (zatrzaśnięte kluczyki) v x
wymiana koła lub naprawa ogumienia v x
doładowanie akumulatora v x
wymiana żarówki v x
odholowanie przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd v x
przewóz i opieka nad dziećmi v x
przewóz zwierzęcia v x
Transport medyczny v x
Usługi informacyjne v x

Słowniczek ubezpieczonego

  • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

    włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

    wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych