Łódź ul. Zgierska 233

PZU Pomoc w drodze

assistance

PZU Pomoc w drodze / pomaga w trudnych sytuacjach tj.: kolizja, kradzież, awaria pojazdu zapewnia:

- holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
- pojazd zastępczy
- nocleg lub kontynuacja podróży
- parking
- opieka nad dziećmi
- opieka nad zwierzętami
- wymiana koła lub naprawa opony
- doładowanie akumulatora
- wymiana przepalonej żarówki
- otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
- pomoc w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
- dostarczenie paliwa, jeżeli zabraknie w drodze
- transport medyczny

PZU Auto Pomoc na zagranicę zapewnia dodatkowo:

- telefonicznego tłumacza,
- przesyłki części zamiennych,
- pożyczki na naprawę pojazdu,
- zastępstwa procesowego,
- pożyczki na kaucję dla zwolnienia z aresztu.

Cena PZU Pomoc w drodze

Ubezpieczamy również pojazdy starsze niż 10 letnie
Składka już od 59 PLN / rok

Assistance - porównanie zakresów
Usługi Assistance Super Komfort
holowanie v v
naprawa na miejscu zdarzenia v v
pojazd zastępczy v v
nocleg, powrót do domu lub kontynuacja podróży v v
zmiennik kierowcy v v
dowóz paliwa v x
otwarcie pojazdu (zatrzaśnięte kluczyki) v x
wymiana koła lub naprawa ogumienia v x
doładowanie akumulatora v x
wymiana żarówki v x
odholowanie przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd v x
przewóz i opieka nad dziećmi v x
przewóz zwierzęcia v x
Transport medyczny v x
Usługi informacyjne v x

Słowniczek ubezpieczonego

  • przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania  z  pojazdu,  w  szczególności  odmowa  zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią-zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych