Łódź ul. Zgierska 233

PZU Pomoc w drodze

assistance

PZU Pomoc w drodze / pomaga w trudnych sytuacjach tj.: kolizja, kradzież, awaria pojazdu zapewnia:

- holowania lub naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia
- pojazd zastępczy
- nocleg lub kontynuacja podróży
- parking
- opieka nad dziećmi
- opieka nad zwierzętami
- wymiana koła lub naprawa opony
- doładowanie akumulatora
- wymiana przepalonej żarówki
- otwarcie samochodu w razie zatrzaśnięcia w nim kluczyków
- pomoc w razie zgubienia, kradzieży, zniszczenia lub utraty kluczyków
- dostarczenie paliwa, jeżeli zabraknie w drodze
- transport medyczny

PZU Auto Pomoc na zagranicę zapewnia dodatkowo:

- telefonicznego tłumacza,
- przesyłki części zamiennych,
- pożyczki na naprawę pojazdu,
- zastępstwa procesowego,
- pożyczki na kaucję dla zwolnienia z aresztu.

Cena PZU Pomoc w drodze

Ubezpieczamy również pojazdy starsze niż 10 letnie
Składka już od 59 PLN / rok

Assistance - porównanie zakresów
Usługi Assistance Super Komfort
holowanie v v
naprawa na miejscu zdarzenia v v
pojazd zastępczy v v
nocleg, powrót do domu lub kontynuacja podróży v v
zmiennik kierowcy v v
dowóz paliwa v x
otwarcie pojazdu (zatrzaśnięte kluczyki) v x
wymiana koła lub naprawa ogumienia v x
doładowanie akumulatora v x
wymiana żarówki v x
odholowanie przyczepy ciągniętej przez ubezpieczony pojazd v x
przewóz i opieka nad dziećmi v x
przewóz zwierzęcia v x
Transport medyczny v x
Usługi informacyjne v x

Słowniczek ubezpieczonego

 • okres eksploatacji pojazdu– okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli:
  a) pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok produkcji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu,
  b) nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, to okres eksploatacji  liczony  jest  od  dnia  31  maja  roku  produkcji pojazdu; dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  awaria  pojazdu –  wynikające  z  przyczyny  wewnętrznej, nagłe  i  niespodziewane  zatrzymanie  funkcjonowania  elementu  mechanicznego,  elektronicznego,  elektrycznego, pneumatycznego  lub  hydraulicznego  pojazdu  oraz  zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączonych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii; w PAP za awarię pojazdu uważa się tylko te spośród wymienionych powyżej okoliczności, które powodują unieruchomienie  pojazdu  lub  awarię  oświetlenia  zewnętrznego,  wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, autoalarmu, lub zamarznięcie paliwa; w PAP za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania
  akumulatora, przepalenia żarówki i awarii ogumienia;

  awaria ogumienia– wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej  przebicie  lub  wystrzelenie  opony  lub  dętki,  niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych