Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie AC (All Risks)

komunikacyjne baner

Ubezpieczeniem AutoCasco objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. 

All Risks- Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tj. ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.

Z zastrzeżeniem podstawowych wyłaczeń odpowiedzialności, np. wpływ alkoholu na zaistnienie wypadku, umyślne spowodowanie szkody, niezabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą.

Korzyści:

1. Bezpieczeństwo

 • All Risks - "Nie trzeba sie martwić, że jakieś zdarzenie nieprzewidziane w OWU spowoduje, że koszty naprawienia szkody trzeba będzie pokryć samemu"
 • ochrona w kraju i za granicą - w całej Europie i kilku krajach pozaeuropejskich (Tunezja, Izrael, Algieria, Maroko)
 • Gwarancja odszkodowania - wypłacimy je zarówno wtedy, kiedy ubezpieczony sam jest sprawcą, jak również gdy sprawca nie jest znany

2. Wygoda

 • Dodajemy bezpłatnie ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, a w nim:
  • Bezpłatne holowanie - zazwyczaj wydatek około 350 zł,
  • Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażera - zazwyczaj wydatek około 80-150 zł / osobę,
  • Transport do miejsca zamieszkania - średni koszt to 3 zł / 1km (czyli np. 300 zł za 100 KM),
  • Pojazd zastępczy - w zależności od wypożyczalni i klasy pojazdu koszt od 130 do 300 zł / dobę,
  • Informacje i pomoc w rozwiązaniu problemów na drodze.

3. Oszczędność czasu i pieniędzy

 • Zero formalności - załatwiamy za klienta wszystkie formalności w największej w kraju Sieci Naprawczej PZU,
 • Pełna obsługa serwisowa z pojazdem zastępczym na czas naprawy w Sieci Naprawczej PZU dla posiadaczy opcji PZU Auto Non Stop,
 • Mobilni eksperci szybko i sprawnie dokonają oględzin i wycenią szkody,
 • Zabezpieczenie kredytu - prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie.

4. Elastyczność Oferty

 • Dopasowanie do potrzeb: możliwość ustalenia indywidualnego zakresu ochrony i kształtowania ceny(udziały własne, dodatkowe ryzyka, stała wartość pojazdu, ochrona zniżek itp.),
 • Atrakcyjne zniżki,
 • Nawet 4 raty,

Oblicz składkę

Słowniczek ubezpieczonego

 • wartość  pojazdu –  wartość  pojazdu  ustalana  przez PZU SA na podstawie aktualnych na dzień ustalenia tej wartości notowań rynkowych cen pojazdu danej marki i typu, z uwzględnieniem jego pochodzenia, roku produkcji, okresu eksploatacji,  wyposażenia,  przebiegu,  stanu  technicznego i charakteru eksploatacji; notowania stanowiące podstawę ustalenia wartości pojazdu zawarte są w katalogu (informatorze) cen pojazdów wymienionym w umowie ubezpieczenia – w przypadku braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość pojazdu ustala się metodą wyceny indywidualnej; w przypadku pojazdu fabrycznie nowego, którego nabycie jest potwierdzone fakturą VAT, wartość pojazdu nie ulega zmianie  dla  celów  danej  umowy  ubezpieczenia  w  okresie 6 miesięcy od daty wystawienia tej faktury VAT;
  za wartość  pojazdu  brutto uważa  się  wartość  pojazdu uwzględniającą  naliczony  przy  jego  nabyciu  podatek  VAT obliczony  według  stawki  obowiązującej  dla  tego  rodzaju pojazdów;za wartość  pojazdu  netto uważa  się  wartość  pojazdu bez  uwzględnienia  naliczonego  podatku  VAT  obliczonego według stawki obowiązującej dla tego rodzaju pojazdów; za stałą wartość pojazdu uważa się wartość pojazdu ustaloną  według  powyższych  zasad  w  dniu  zawarcia  umowy AC;

  Dotyczy Ubezpieczeń Komunikacyjnych AC