Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie AC (All Risks)

komunikacyjne baner

Ubezpieczeniem AutoCasco objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. 

All Risks- Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tj. ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.

Z zastrzeżeniem podstawowych wyłaczeń odpowiedzialności, np. wpływ alkoholu na zaistnienie wypadku, umyślne spowodowanie szkody, niezabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą.

Korzyści:

1. Bezpieczeństwo

 • All Risks - "Nie trzeba sie martwić, że jakieś zdarzenie nieprzewidziane w OWU spowoduje, że koszty naprawienia szkody trzeba będzie pokryć samemu"
 • ochrona w kraju i za granicą - w całej Europie i kilku krajach pozaeuropejskich (Tunezja, Izrael, Algieria, Maroko)
 • Gwarancja odszkodowania - wypłacimy je zarówno wtedy, kiedy ubezpieczony sam jest sprawcą, jak również gdy sprawca nie jest znany

2. Wygoda

 • Dodajemy bezpłatnie ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, a w nim:
  • Bezpłatne holowanie - zazwyczaj wydatek około 350 zł,
  • Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażera - zazwyczaj wydatek około 80-150 zł / osobę,
  • Transport do miejsca zamieszkania - średni koszt to 3 zł / 1km (czyli np. 300 zł za 100 KM),
  • Pojazd zastępczy - w zależności od wypożyczalni i klasy pojazdu koszt od 130 do 300 zł / dobę,
  • Informacje i pomoc w rozwiązaniu problemów na drodze.

3. Oszczędność czasu i pieniędzy

 • Zero formalności - załatwiamy za klienta wszystkie formalności w największej w kraju Sieci Naprawczej PZU,
 • Pełna obsługa serwisowa z pojazdem zastępczym na czas naprawy w Sieci Naprawczej PZU dla posiadaczy opcji PZU Auto Non Stop,
 • Mobilni eksperci szybko i sprawnie dokonają oględzin i wycenią szkody,
 • Zabezpieczenie kredytu - prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie.

4. Elastyczność Oferty

 • Dopasowanie do potrzeb: możliwość ustalenia indywidualnego zakresu ochrony i kształtowania ceny(udziały własne, dodatkowe ryzyka, stała wartość pojazdu, ochrona zniżek itp.),
 • Atrakcyjne zniżki,
 • Nawet 4 raty,

Oblicz składkę

Słowniczek ubezpieczonego

 • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

  włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

  wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych