Łódź ul. Zgierska 233

Ubezpieczenie AC (All Risks)

komunikacyjne baner

Ubezpieczeniem AutoCasco objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. 

All Risks- Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, tj. ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczonego lub osoby uprawnionej do korzystania z pojazdu.

Z zastrzeżeniem podstawowych wyłaczeń odpowiedzialności, np. wpływ alkoholu na zaistnienie wypadku, umyślne spowodowanie szkody, niezabezpieczenie pojazdu przed kradzieżą.

Korzyści:

1. Bezpieczeństwo

 • All Risks - "Nie trzeba sie martwić, że jakieś zdarzenie nieprzewidziane w OWU spowoduje, że koszty naprawienia szkody trzeba będzie pokryć samemu"
 • ochrona w kraju i za granicą - w całej Europie i kilku krajach pozaeuropejskich (Tunezja, Izrael, Algieria, Maroko)
 • Gwarancja odszkodowania - wypłacimy je zarówno wtedy, kiedy ubezpieczony sam jest sprawcą, jak również gdy sprawca nie jest znany

2. Wygoda

 • Dodajemy bezpłatnie ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, a w nim:
  • Bezpłatne holowanie - zazwyczaj wydatek około 350 zł,
  • Zakwaterowanie dla kierowcy i pasażera - zazwyczaj wydatek około 80-150 zł / osobę,
  • Transport do miejsca zamieszkania - średni koszt to 3 zł / 1km (czyli np. 300 zł za 100 KM),
  • Pojazd zastępczy - w zależności od wypożyczalni i klasy pojazdu koszt od 130 do 300 zł / dobę,
  • Informacje i pomoc w rozwiązaniu problemów na drodze.

3. Oszczędność czasu i pieniędzy

 • Zero formalności - załatwiamy za klienta wszystkie formalności w największej w kraju Sieci Naprawczej PZU,
 • Pełna obsługa serwisowa z pojazdem zastępczym na czas naprawy w Sieci Naprawczej PZU dla posiadaczy opcji PZU Auto Non Stop,
 • Mobilni eksperci szybko i sprawnie dokonają oględzin i wycenią szkody,
 • Zabezpieczenie kredytu - prestiż i stabilność PZU gwarantuje, że nasza polisa jest akceptowana w każdym banku lub firmie leasingowej jako zabezpieczenie.

4. Elastyczność Oferty

 • Dopasowanie do potrzeb: możliwość ustalenia indywidualnego zakresu ochrony i kształtowania ceny(udziały własne, dodatkowe ryzyka, stała wartość pojazdu, ochrona zniżek itp.),
 • Atrakcyjne zniżki,
 • Nawet 4 raty,

Oblicz składkę

Słowniczek ubezpieczonego

 • okres eksploatacji pojazdu– okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia, a jeżeli:
  a) pierwsza rejestracja nastąpiła w innym roku niż rok produkcji pojazdu, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu,
  b) nie jest znana data pierwszej rejestracji pojazdu, to okres eksploatacji  liczony  jest  od  dnia  31  maja  roku  produkcji pojazdu; dla celów ustalenia wysokości odszkodowania okres eksploatacji pojazdu liczony jest do dnia zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

  awaria  pojazdu –  wynikające  z  przyczyny  wewnętrznej, nagłe  i  niespodziewane  zatrzymanie  funkcjonowania  elementu  mechanicznego,  elektronicznego,  elektrycznego, pneumatycznego  lub  hydraulicznego  pojazdu  oraz  zatrzymanie funkcjonowania lub uszkodzenie elementów połączonych lub współpracujących z elementem, który uległ awarii; w PAP za awarię pojazdu uważa się tylko te spośród wymienionych powyżej okoliczności, które powodują unieruchomienie  pojazdu  lub  awarię  oświetlenia  zewnętrznego,  wycieraczek, pasów bezpieczeństwa, autoalarmu, lub zamarznięcie paliwa; w PAP za awarię pojazdu nie uważa się rozładowania
  akumulatora, przepalenia żarówki i awarii ogumienia;

  awaria ogumienia– wynikające z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej  przebicie  lub  wystrzelenie  opony  lub  dętki,  niesprawne wentyle, uchodzenie powietrza z opony lub dętki;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych