Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Ubezpieczenia komunikacyjne

Bez Ubezpieczenia OC i dowodu rejestracyjnego

Miałeś stłuczkę? Oto co musisz wiedzieć - infografika

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Zmiany w ubezpieczeniach PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer

Nowy zakres ubezpieczenia PZU Auto - Wariant Partnerski

Bezpośrednia Likwidacja Szkód w ERGO Hestii

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie AC (All Risks)

PZU Pomoc w drodze

Strona 1 z 2

Słowniczek ubezpieczonego

  • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

    włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

    wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych