Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: AC

Nowy zakres ubezpieczenia PZU Auto - Wariant Partnerski

30 % zniżki na AC i auto zastępcze na cały okres naprawy

Kalkulatory ubezpieczeń

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie AC (All Risks)

Słowniczek ubezpieczonego

  • przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania  z  pojazdu,  w  szczególności  odmowa  zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią-zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych