Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: BLS

Bezpośrednia likwidacja szkody - BLS - po roku działania

Bezpośrednia Likwidacja Szkód – najczęściej zadawane pytania.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód w ERGO Hestii

Pytania dotyczące ubezpieczeń na 2015 r.

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Słowniczek ubezpieczonego

  • przywłaszczenie pojazdu – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właściciela przez osobę uprawnioną do korzystania  z  pojazdu,  w  szczególności  odmowa  zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela w związku z rozwią-zaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych