Łódź ul. Zgierska 233

niedziela, 24 grudzień 2017 08:27

Porównanie zakresów Ubezpieczeń Turystycznych

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

ubezpieczenia turystyczne

Na rynku każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe posiada w swojej ofercie ubezpieczenia turystyczne. Takie ubezpieczenie zawsze warto posiadać bez wzgledu gdzie się udajemy. Podstawową funkcją takiego ubezpieczenia jest pokrycie kosztów leczenia w razie choroby lub wypadku za granicą. Jednak często jest sporo różnic w dodatkowych zakresach takich ubezpieczeń, na które warto zwrócić uwagę.

Przedstawiamy Państwu zakres wybranych Ubezpieczeń Turystycznych.

Porównanie zakresów Ubezpieczeń turystycznych
Zakres / Nazwa TU pzu logo
Wojażer
warta
Travel
compensaVoyage hestia
Podróże (3 warianty)
allianz
Globtroter
interrisk BonVoyage link4
Podróże
gothaer
W podróży
generali
Z myślą o podróży
Maksymalna Suma Ubezpieczenia Kosztów Leczenia Polska - do 160 000 PLN, Europa - do 400 000 PLN, Świat - do 800 000 PLN (możłiwość rozszerzenia za zgodą PZU) 800 000 PLN trzy warianty stałe (100 000 PLN, 200 000 PLN, 350 000 PLN) i wariant elastyczny Podstawowy 100 000 PLN Rozszerzony 200 000 PLN Pełny 500 000 PLN 600 000 PLN 120 000 euro 300 000 PLN 60 000 euro 800 000 PLN
Zakres Terytorialny Polska / Europa / Świat Strefa1) Europa wraz z krajami basenu Morza Środziemnego (Cypr, Egipt, Izrael, Tunezja, Turcja oraz Wyspy Kanaryjskie z wyłączeniem terytorium RP oraz kraju miejsca zamieszkania Ubezpieczonego
Strefa 2) świat z wyłączeniem terytorium RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego
Strefa 3) terytorium RP
Europa / Świat Cały Świat z wyłączeninem Chin, Japonii, USA, Kanady. Cały Świat z wyłączeninem Chin, Japonii, USA, Kanady. Cały Świat 1) Strefa A - terytoria państw europejskich oraz wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania
2) Strefa B – terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania
Unia Europejska / Świat Polska / Europa + basen Morza Śródziemnego / Świat Polska / Europa / Świat Europa / Świat
Koszty Ratownictwa w Górach i Na Morzu tak, w zakresie do sumy 50 000 PLN do 50 000 PLN - Assistance Standard (bez dodatkowych opłat),
dodatkowo ratownictwo prewencyjne do sumy 25 000 PLN - Assistance Super
koszty pokrywane są w wysokości faktycznie poniesionych kosztów na poszukiwanie
i ratownictwo, nie więcej jednak niż do równowartości 12 500 euro ponad sumę
ubezpieczenia wskazaną na koszty leczenia
Brak tak, do limitu 200 000 PLN tak, do limitu 500 000 PLN tak, do 22 000 PLN Brak 6 000 Euro Klauzula 1: SU 6000 zł od razu w zakresie, można dokupić Klauzula 8: 10 000 zł 6 500 euro
Choroba Przewlekła możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia do limitu 800 000 PLN możliwość rozszerzenia, zwyżka składki +250% Brak możliwość rozszerzenia do limitu 200 000 PLN możliwość rozszerzenia do limitu 500 000 PLN możliwość rozszerzenia do 600 000 PLN możliwość rozszerzenia do 120 000 euro, zwyżka składki 50% możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia do limitu 800 000
Narciarstwo / Snowboarding po Oznakowanych Trasach możliwość rozszerzenia rozszerzenie o amatorskie uprawianie sportów rozszerzenie o amatorskie uprawianie sportów, zwyżka + 20% Brak możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia - zwyżka składki 20% za amatorskie uprawianie sportu,
zwyżka 150% za wyczynowe uprawianie sportu
możliwość rozszerzenia o amatorskie uprawianie sportów zimowych tak, amatorskie uprawianie sportów w zakresie możliwość rozszerzenia
Narciarstwo / Snowboarding po Nieoznakowanych Trasach Brak rozszerzenie o uprawianie sportów ekstremalnych sport ekstremalny - zwyżka składki +250% - potrzebna zgoda centrali Brak Brak możliwość rozszerzenia możliwość rozszerzenia wyłączenie odpowiedzialności Interrisk Rozszerzenie o uprawianie sportów wysokiego ryzyka rozszerzenie o uprawianie sportów wysokiego ryzyka możliwość rozszerzenia
Pomoc Prawna Możliwość rozszerzenia tak - w usługach Assistance Standard - bezpłatnie (odpowiedzialność do sumy
ubezpieczenia 8 000 PLN)
tak, limit 2 000 euro Brak Brak tak, do limitu 10 000 PLN Brak Brak Tak, limit 10 000 euro jeżeli Ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania kraju,
w którym się znajduje i konieczne jest pokrycie kaucji z tytułu zabezpieczenia zapłaty
kosztów postępowania i kar pieniężnych, nałożonych przez wymiar sprawiedliwości kraju pobytu, Centrum Alarmowe przekazuje kaucję do maksymalnej wysokości 10 000 euro,
po uprzednim uzyskaniu pełnej kwoty od osoby wskazanej przez Ubezpieczonego
tak, limit 1 200 euro w Assistance dodatkowy - Klauzula 6 tak, limit 1200 euro
Opóźnienie Lotu tak - w usługach Assistance Rozszerzony - suma 300 PLN, opóźnienie co najmniej 6 h tak - w usługach Assistance Super - suma 500 PLN, opóźnienie co najmniej 5 h refundacja zakupu artykułów pierwszej potrzeby do 200 euro, opóźnienie powyżej 4 h Brak Brak tak, do limitu 500 PLN, opóźnienie powyżej 5 h tak w ramach Assistance, do limitu 600 PLN; opóźnienie powyżej 6 h 2 000 PLN, opóźnienie powyżej 6 h Refundacja zakupu artykułów spożywczych / kosztów zakwaterowania do 150 euro,
opóźnienie powyżej 6 h
tak, wzakresie - Klauzula 1, 100 euro, opóźnienie co najmniej 4 h refundacja zakupu artykułów pierwszej potrzeby do 100 euro, opóźnienie powyżej 6 h

Maksymalna Suma Ubezpieczenia OC w Życiu Prywatnym (szkody osobowe)

1 000 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN Brak 200 000 PLN 1 000 000 PLN 200 000 PLN, franszyza redukcyjna 600 PLN 120 000 euro 100 000 PLN 50 000 euro lub 100 000 PLN 500 000 PLN 
Maksymalna Suma Ubezpieczenia OC w Życiu Prywatnym (szkody majątkowe) 1 000 000 PLN 300 000 PLN 500 000 PLN Brak 200 000 PLN 1 000 000 PLN 200 000 PLN, franszyza redukcyjna 600 PLN 120 000 euro 100 000 PLN 50 000 euro lub 100 000 PLN 500 000 PLN
Śmierć w wyniku NNW 100 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN Brak 20 000 PLN 30 000 PLN 40 000 PLN 120 000 PLN 50 000 PLN  20 000 PLN 60 000 PLN
Trwały Uszczerbek na Zdrowiu 100 000 PLN 50 000 PLN 100 000 PLN Brak 40 000 PLN 60 000 PLN 40 000 PLN 120 000 PLN 50 000 PLN  20 000 PLN 60 000 PLN
Maksymalna Suma Ubezpieczenia na Bagaż 10 000 PLN 50 000 PLN 10 000 PLN Brak 2 000 PLN 5 000 PLN Możliwość rozszerzenia do 6 000 PLN 4 000 PLN 5 000 PLN  3 000 PLN 6 000
Opóźnienie Dostarczenia Bagażu Brak usługa Assistance Standard - odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu - bezpłatnie 5 000 PLN, opóźnienie powyżej 4 h Brak 5 000 PLN 1 000 PLN zwrot udokumentowanych kosztów zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby do 600 PLN,
opóźnienie powyżej 8 h
refundacja zakupu artykułów pierwszej potrzeby do 4 000 PLN, opóźnienie powyżej 6 h Refundacja zakupu artykułów pierwszej potrzeby do 150 euro, opóźnienie powyżej 6 h  brak refundacja zakupu artykułów pierwszej potrzeby do 120 euro, opóźnienie powyżej 8 h 
Maksymalna Suma Ubezpieczenia Na Sprzęt Sportowy 10 000 PLN 10 000 PLN - w ramach ubezpieczenia bagażu 10 000 PLN możliwość rozszerzenia - suma ubezpieczenia 5 000 PLN możliwość rozszerzenia - suma ubezpieczenia 5 000 PLN możliwość rozszerzenia - suma ubezpieczenia 5 000 możliwość rozszerzenia do 7 000 PLN Wyłączenie odpowiedzialności Interrisk 5 000 PLN 10 000 PLN 20 000 PLN 
Rezygnacja z imprezy turystycznej Brak - odrębna polisa tak - osobna klauzula do OWU - odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej (suma do
20 000 PLN na osobę), anulowanie biletu podróżnego i anulowanie noclegu (suma do 5 000 PLN)
Brak Brak Brak Brak Sumę ubezpieczenia stanowi cena wyjazdu (impreza turystyczna, nocleg, bilet)
wskazana w umowie ubezpieczenia
Brak Możliwość rozszerzenia do limitu 6 000 PLN brak, oddzielny produkt możliwość rozszerzenia - do 15 000 zł za osobę
Klauzula Alkoholowa * Brak tak - w kosztach leczenia i NNW możliwość rozszerzenia o Klauzulę nr 2 - opcja dodatkowo płatna Brak ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących bezpośrednio wynikiem
działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu
ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących bezpośrednio wynikiem
działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu
Możliwość rozszerzenia o szkody będące bezpośrednio wynikiem
działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w ryzyku KLiA oraz NNW
ubezpieczenie nie obejmuje szkód będących bezpośrednio wynikiem
działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu
Brak od razu w zakresie, bez limitu promili  

Generali odpowiada za szkody będące bezpośrednio wynikiem działania
Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w ryzyku KLiA

Dziecko Bez dodatkowych opłat Brak nie - niższa taryfa dla osób do 24 roku życia, zniżka rodzinna 20% przy minimum 2 osobach
tworzących rodzinę (małżonek/konkubent, dziecko, pasierb, rodzic, rodzeństwo, teściowie, dziadkowie,
zięć, synowa, bratowa, szwagier, szwagierka, bratanek, bratanica, siostrzeniec, siostrzenica)
Brak Brak opłat za ubezpieczenie dzieci do 2 roku życia Brak opłat za ubezpieczenie dzieci do 2 roku życia Brak opłat za ubezpieczenie dzieci do 2 roku życia Brak Brak Brak Brak  Brak
Zniżka za dzieci Brak zniżka za polisę rodzinną 20% (minimum 2 osoby) 20%, wiek poniżej 26 lat 30% 30% 30% Brak 30%, wiek: 6 - 25 lat Brak  Tak  30%, wiek poniżej 25 lat
Polisa na częste wyjazdy Brak - odrębna polisa możliwość zawarcia rocznej polisy bez konieczności powrotów do kraju polisa roczna, pojedyńcza podróż zagraniczna nie może przekraczać 60 dni polisa roczna, pojedyńcza podróż zagraniczna nie może przekraczać 40 dni Polisa roczna, pojedyńcza podróż zagraniczna nie może przekraczać 40 dni Polisa roczna, pojedyńcza podróż zagraniczna nie może przekraczać 40 dni Polisa roczna, maksymalna długość jednorazowego pobytu za granicą do wyboru
od 30 do 180 dni lub opcja bez powrotów
Brak Polisa roczna, pojedyńcza podróż zagraniczna nie może przekraczać 60 dni brak, oddzielny produkt - Na wszelki wypadek polisa roczna, pojedyńcza podróż zagraniczna nie może przekraczać 60 dni
Terroryzm możliwość rozszerzenia tak - w zakresie podstawowym (chyba, że w danym kraju został ogłoszony stan wyjątkowy w związku z atakami terrorystycznymi - wtedy należy rozszerzyć polisę o działania wojenne i stan wyjątkowy) możliwość rozszerzenia Brak Możliwość rozszerzenia do limitu 200 000 PLN Możliwość rozszerzenia do limitu 500 000 PLN Możliwość rozszerzenia - Koszty Leczenia i Assistance do Sumy Ubezpieczenia Brak Brak tak, w zakresie  możliwość rozszerzenia do Sumy Ubezpieczenia Kosztów Leczenia
OWU Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

* Klauzula alkoholowa obejmuje jedynie koszty leczenia, które powstały pod wpływem alkoholu. Nie obejmuje OC w życiu prywtanym oraz NNW.
Źródło: SP i opracowanie własne.

Czytany 3643 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 grudzień 2017 06:31