Łódź ul. Zgierska 233

poniedziałek, 23 luty 2015 01:00

Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Biura Rachunkowego

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, wynosi równowartość w złotych 10 000 euro.
ksiegowosc 300x167
Obecnie dla biura rachunkowego może zachodzić potrzeba zakupu kilku ubezpieczeń

  1. Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Biura Rachunkowego
  2. Czynności kadrowo – płacowe
  3. Doradztwo Podatkowe

Nowe rozporządzenie ma bezpośredni związek z przepisami ustawy deregulacyjnej z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768), która wprowadziła zmiany w ustawie o rachunkowości. W wyniku wprowadzonych zmian czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych może wykonywać każda osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Czytany 973 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 03 marzec 2016 06:00