Łódź ul. Górnicza 30/36 

Wzrost kar za brak OC od 2018 r.. Sprawdź ważność swojej polisy

Na ile dni przed końcem okresu ubezpieczenia można wystawić umowę ubezpieczenia OC ppm.?

OC ze zniżką PZU za pojazd zabytkowy

Wypowiedzenie OC

Obowiązkowe OC dla rowerzysty? Ministerstwo przyjrzy się sprawie...

Wysokość składek OC będzie zależała od stylu jazdy?

Podwyżki OC nie ominęły motocykli i skuterów. Dwukrotny wzrost cen

Rewolucja w OC

Kalkulatory ubezpieczeń

Znów zapłacimy więcej za OC? Rząd zapowiada powrót do idei "podatku Religi"

Strona 1 z 2

Słowniczek ubezpieczonego

  • ubezpieczenie na pierwsze ryzyko – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest niezależnie od całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową – ustalenie sumy ubezpieczenia następuje w oparciu o szacowaną maksymalną wysokość szkody, jaka może powstać wskutek zajścia wypadku ubezpieczeniowego;

    ubezpieczenie na sumy stałe – system ubezpieczenia, w którym suma ubezpieczenia ustalana jest na podstawie całkowitej wartości mienia lub kategorii mienia, które ma zostać objęte ochroną ubezpieczeniową;

    uderzenie pioruna – gwałtowne wyładowanie elektryczne w atmosferze działające bezpośrednio na ubezpieczony przedmiot, pozostawiające bezpośrednie ślady tego zdarzenia na ubezpieczonym mieniu, z wyłączeniem przepięcia;

    upadek drzew lub budowli – nie będące następstwem działalności ludzkiej przewrócenie się na ubezpieczone mienie drzew oraz nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego budowli takich jak maszty, słupy, anteny, a także oderwanie się i upadek na ubezpieczone mienie części drzew lub części budowli nie będących w użytkowaniu ubezpieczonego;