Łódź ul. Zgierska 233

OCP PZU Łódź

 

oc przewoznika

Ubezpieczenie OCP (Odpowiedzialność Cywilna przewoźnika) dla przedsiębiorców wykonującyh przewóz towarów w ramach zawartych umów przewozu, zgodnie z wymaganymi zezwoleniami regulowanymi przez przepisy w zakresie transportu drogowego rzeczy.

Przedmiotem ubezpieczenia OCP jest odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu jaka ponosi przewoźnik z tytułu prawa Polskiego oraz Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów CMR.

Istnieje możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o

  • Kabotaż na terenie Niemiec
  • Kabotaż na terenie pozostałych krajów UE
  • Transport pojazdów używanych (kl. 20)
  • Transport pojazdów uszkodzonych (kl. 21)
  • Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa (kl. 22)
  • Przewóz żywych zwierząt - załadunek, wyładunek, zaduszenie (kl. 23)
  • Zniesienie prawa do regresu (kl. 24)
  • Czynności załadunkowe i rozładunkowe dokonywane przez przewoźnika (kl. 26)
  • Przewóz ładunków ponadgabarytowych (kl. 30)
  • Dodatkowa odpowiedzialność w zakresie wartości towaru (art. 24 CMR) (kl. 25)

Oblicz składkę w kalkulatorze OCP:

[forms ID=16]

Więcej w tej kategorii: « OC Przewoźnika