Łódź ul. Górnicza 30/36 

Tylko 30 % rolników korzysta z Ubezpieczenia Upraw. Dlaczego skoro są dotowane?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich