Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Ubezpieczenie mienia

PZU DOM - ubezpieczenie mieszkania i domu w wariancie All Risk

Ubezpieczenie nagrobków

Ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego

Strona 1 z 2

Słowniczek ubezpieczonego

 • szkoda całkowita – uszkodzenie pojazdu w takim zakresie, że koszty jego naprawy ustalone według zasad okre-ślonych w OWU przekraczają 70% wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania;

  szkoda  częściowa –  szkoda  inna  niż  szkoda  całkowita, kradzieżowa lub eksploatacyjna;

  szkoda eksploatacyjna – szkoda powstała w wyniku zużycia, korozji, utlenienia lub zawilgocenia pojazdu, jego części lub wyposażenia;

  szkoda kradzieżowa – kradzież pojazdu, jego części lub wyposażenia, lub uszkodzenie pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia;

   

  Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych