Łódź ul. Górnicza 30/36 

Zmiany w ubezpieczeniach PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer

Nowy zakres ubezpieczenia PZU Auto - Wariant Partnerski

Bezpośrednia Likwidacja Szkód w ERGO Hestii

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie AC (All Risks)

PZU Pomoc w drodze

PZU Auto Szyba

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

NNW Max - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu mechanicznego