Łódź ul. Zgierska 233

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Ubezpieczenie mienia

PZU DOM - ubezpieczenie mieszkania i domu w wariancie All Risk

Ubezpieczenie nagrobków

Ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie domu

Ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie domów letniskowych oraz mienia ruchomego

Strona 1 z 2

Słowniczek ubezpieczonego

  • kradzież – zabranie mienia w celu jego przywłaszczenia przez osobę niebędącą osobą uprawnioną do korzystania z tego mienia;

    włamanie –  pokonanie  zabezpieczenia  pojazdu  przewidzianego w jego konstrukcji lub zabezpieczenia przeciwkradzieżowego, w celu dostania się do wnętrza pojazdu przez osobę niebędącą ubezpieczonym albo osobą uprawnioną do korzystania z pojazdu, bez zabrania pojazdu w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposa-żenia;

    wyposażenie  pojazdu –  sprzęt  i  urządzenia  służące  do utrzymania i używania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, a także służące bezpieczeństwu jazdy oraz zabezpieczeniu pojazdu przed kradzieżą, będące własnością ubezpieczonego;

     

    Dotyczy Ubezpieczeń komunikacyjnych