Łódź ul. Górnicza 30/36 

OC Przewoźnika

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku