Łódź ul. Górnicza 30/36 

Ubezpieczenia assistance

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego