Łódź ul. Górnicza 30/36 

Zmiany w ubezpieczeniach PZU Auto, PZU Dom i PZU Wojażer

Nowy zakres ubezpieczenia PZU Auto - Wariant Partnerski

Zmiany w zakresie Assistance PZU Pomoc w Drodze i OWU ubezpieczeń Komunikacyjnych